نمونه کار تیم رامانو

مشتری

مرکز تخصصی حریق


تاریخ

1394


دسته بندی

وب سایت


مرکز تخصصی حریق

مرکز تخصصی حریق با هدف افزایش آگاهی و دانش در زمینه های مختلف صنعت حفاظت در برابر حریق فعالیت می نماید. این مرکز با توجه به پیشرفت مداوم بخش های گوناگون این حوزه از تمامی امکانات آموزشی نرم افزاری و سخت افزاری مطابق با بالاترین سطح استاندارد آموزش، در راستای تحقق بخشیدن به شعار زندگی بدون خطر حریق بهره می برد.