وبلاگ

کاربردی وب Draggable یک کتابخانه سبک JS برای کشیدن و رها کردن

Draggable یک کتابخانه کشیدن و رها کردن مدرن، پاسخگو و سبک وزن است که توسط Shopify منتشر شده است. این کتابخانه رویدادهای مرورگر محلی را به یک API پیچیده خلاصه می کند تا یک تجربه کاربری سفارشی ایجاد کند.

 

این گزینه ایده آل برای اضافه کردن کشیدن و رها کردن برای برنامه های وب می باشد که به لطف بسیاری از ویژگی های مانند تغییر سریع DOM، نشانه گذاری قابل دسترسی و مجموعه ای از رویدادهای بسیار کاربردی می باشد.

 

خوب است بدانیم

این یک library از ES6 می باشد (ECMAScript 6)

مشاهده پروژه

;