نمونه کار تیم رامانو

مشتری

شرکت ساخت و عمران تدبیر


تاریخ

1392


دسته بندی

وب سایت


شرکت ساخت و عمران تدبیر

با توجه به ارزش افزوده بالا و رشد مناسب سرمايه گذاري در صنعت ساختمان كشور و همچنين با هدف اعتلاي فرهنگ ساخت و ساز با كيفيت و ايجاد و تعميم توسعه پايدار در ارائه خدمات در داخل و خارج از كشور ، شركت فعاليت خود را در سال 1378 تحت نام تجاري شركت نوسازي و عمران اميد ري آغاز نمود.با توجه به تجارب موفق و كارامد در داخل كشور ،اين شركت در سال 1389 به گروه توسعه ساختمان تدبير پيوست و در سال 1390 اولين شعبه خود در خارج از كشور را در كشور عراق به ثبت رسانيده و فعال نمود . شركت در راستاي اهداف عالي گروه توسعه ساختمان تدبير ، در مرداد ماه سال 1391 به شركت ساخت و عمران تدبير تغيير نام داد . شركت تا كنون موفق شده است بيش از 250 هزار متر مربع پروژه هاي مسكوني ، تجاري ، فرهنگي ، اقامتي و ... اماده و تحويل بهره برداران محترم نمايد .اين شركت در حال حاظر بيش از 170 هزار متر مربع پروژه هاي در حال اجرا و بيش از 100 هزار متر مربع در حال مطالعه و راه اندازي را در دست دارد .